logotyp - I ur och skur
k.art logotyp

Täppan

Välkommen till I ur och Skur – Täppan


Täppan

Välkommen till Täppan

Vi är tre förskollärare som har drivit Täppan sedan 2002. Förskolan drivs som ett personalkooperativ och vi arbetar med Friluftsfrämjandets I Ur och Skur verksamhet. Förskolan ligger i bottenvåningen på ett hyreshus i Blackeberg, Bromma. Vi har en fin gård och närhet till naturområden, parklek, skridskobana och Mälaren.

Barngruppen har plats för högst 18 barn, i åldrarna 1–6 år. Stockholms kommuns ramtid är 06.30–18.30. Under sommaren har vi stängt för semester. Vid behov av omsorg under denna period erbjuds plats på annan förskola.

Vår verksamhet

Våra åldersgrupper

Vi arbetar efter Lpfö -98 (Läroplan för förskolan), Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik samt efter Stockholm stads riktlinjer för förskolan. Vi vill genom denna metod ge barnen den rätta inställningen till naturen. Varje barn ska genom lek, upplevelse och upptäckter få kunskap om samspelet mellan miljö, djur och människor. Genom att vara ute i naturen upplever barnen roliga saker, som spänning, strapatser och äventyr.

I naturen är alla barn lika och där finns inga speciellt inredda lekplatser. I skogen kan både flickor och pojkar utveckla hela sin personlighet och färdighet. Samt att leken blir mer jämnställd. I våra skogsgrupper, som är åldersindelade, har vi en upplevelsebaserad inlärning och där vi vuxna är medupptäckare. Vi är "Grön Flagg"-certifierade.

VÅR FÖRSKOLA SKA VARA, TRYGG – ROLIG – LÄRORIK

Våra grupper

Våra åldersgrupper

Skogsknopp
Vår grupp för de yngsta barnen. De kryper och går omkring i vår närmsta skogsdunge och upptäcker med alla sina sinnen och får sin allra fösta kontakt med naturen. Vi sjunger och upptäcker, innan det är dags att sätta sig på den egna sittdynan för den medhavda matsäcken.

Skogsknytte
Nu är barnen lite äldre och vi tar oss en bit längre bort från förskolan. Vi leker och sjunger, matar haren med resterna från matsäcken och blir vänner med myror, sniglar och maskar. Tillsammans lär vi känna och lär oss att vara rädda om det som lever.

Skogsmulle
Vår grupp för de äldsta barnen. Ibland träffar vi Skogsmulle som är barnens vän och fantasifigur, han känner till allt som händer i naturen. Genom sagor, lekar och sånger hjälper Skogsmulle barnen att förstå hur allt hänger ihop i naturen.

Barnskridsko
Vår grupp för både hockeyproffsen och isprinsessorna. Genom roliga lekar och övningar som stimulerar fantasin tränar barnen skridskoteknikens grunder. Det gäller att kunna åka framåt, bakåt, bromsa, svänga och samtidigt ha roligt. Vår skridskobana ligger i nära anslutning till förskolan.

Barnskidor
Nära förskolan får barnen lära sig att åka skidor på längden. Genom roliga övningar lär de sig styra sina skidor och kontrollera sina rörelser. De lär sig glida på skidorna, åka i backe och ta sig ner och upp. Vi avslutar vintersäsongen med vårt eget Vasalopp, med blåbärssoppa.

Vinterbilder Vinterbilder Vinterbilder Vårbilder Vårbilder Vårbilder Vårbilder Sommarbilder Sommarbilder Sommarbilder Höstbilder Höstbilder Höstbilder Höstbilder


Täppan – Året runt

På förskolan Täppan är vi är utomhus alla årstider. Klicka på bilderna ovan så kan du se hur typiska vinter-, vår-, sommar- och höstdagar ser ut hos oss.

Våra åldersgrupper

Hoppas att vår verksamhet lockar till att ta mer kontakt med oss.
Vi följer regler för fördelning av platser, enligt Stockholms stads riktlinjer.

Vår adress är
Grundtvigsgatan 47-49
168 48 Bromma
Telefon: 08- 37 30 40

Har du frågor kontakta oss på naturpedagogerna@iurochskurtappan.se

Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till oss, gör du det på min barnomsorg, https://barnomsorg.stockholm.se

Vänliga hälsningar: Ingela Blomquist, Anette Hermansson och Cicci Andersson

kontaktuppgifter