logotyp - I ur och skur

Täppan

Välkommen till I ur och Skur – Täppan


Täppan

Välkommen till Täppan

Vi är två förskollärare och en utbildad barnskötare som driver Täppan. Förskolan drivs som ett personalkooperativ och har funnits sen 2002. Vi arbetar efter läroplanen Lpfö18 genom I Ur och Skurs metoder. Barngruppen består av högst 18 barn fördelat på tre grupper.

Förskolan har öppet alla helgfria vardagar inom ramtiden 06.30-18.30. Under sommaren har vi stängt för semester, vid eventuellt behov av omsorg under denna tid, försöker vi hitta alternativ omsorg.

Klagomålshantering:

1. I första hand vill vi att man vänder sig till berörd personal vid synpunkter/klagomål.
2. I andra hand vänder man sig till rektorn. Om man så önskar kan man vara anonym och lägga ett kuvert i brevlådan.
3. I tredje hand vänder man sig till utbildningsförvaltningen.

Rektor ansvarar för att uppföljning/återkoppling sker. Rektor på förskolan är Anette Hermansson.

Vår verksamhet

Våra åldersgrupper

Vi arbetar efter Lpfö18 (Läroplan för förskolan), Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik samt efter Stockholm stads riktlinjer för förskolan. Vi vill genom denna metod ge barnen den rätta inställningen till naturen. Varje barn ska genom lek, upplevelse och upptäckter få kunskap om samspelet mellan miljö, djur och människor. Genom att vara ute i naturen upplever barnen roliga saker, som spänning, strapatser och äventyr.

I naturen är alla barn lika och där finns inga speciellt inredda lekplatser. I skogen kan både flickor och pojkar utveckla hela sin personlighet och färdighet. Samt att leken blir mer jämnställd. I våra skogsgrupper, som är åldersindelade, har vi en upplevelsebaserad inlärning och där vi vuxna är medupptäckare. Vi är "Grön Flagg"-certifierade.

VÅR FÖRSKOLA SKA VARA, TRYGG – ROLIG – LÄRORIK

Våra grupper

Våra åldersgrupper

Skogsknopp
Vår grupp för de yngsta barnen. De kryper och går omkring i vår närmsta skogsdunge och upptäcker med alla sina sinnen och får sin allra fösta kontakt med naturen. Vi sjunger och upptäcker, innan det är dags att sätta sig på den egna sittdynan för den medhavda matsäcken.

Skogsknytte
Nu är barnen lite äldre och vi tar oss en bit längre bort från förskolan. Vi leker och sjunger, matar haren med resterna från matsäcken och blir vänner med myror, sniglar och maskar. Tillsammans lär vi känna och lär oss att vara rädda om det som lever.

Skogsmulle
Vår grupp för de äldsta barnen. Ibland träffar vi Skogsmulle som är barnens vän och fantasifigur, han känner till allt som händer i naturen. Genom sagor, lekar och sånger hjälper Skogsmulle barnen att förstå hur allt hänger ihop i naturen.

Barnskridsko
Vår grupp för både hockeyproffsen och isprinsessorna. Genom roliga lekar och övningar som stimulerar fantasin tränar barnen skridskoteknikens grunder. Det gäller att kunna åka framåt, bakåt, bromsa, svänga och samtidigt ha roligt. Vår skridskobana ligger i nära anslutning till förskolan.

Barnskidor
Nära förskolan får barnen lära sig att åka skidor på längden. Genom roliga övningar lär de sig styra sina skidor och kontrollera sina rörelser. De lär sig glida på skidorna, åka i backe och ta sig ner och upp. Vi avslutar vintersäsongen med vårt eget Vasalopp, med blåbärssoppa.

Vinterbilder Vinterbilder Vinterbilder Vårbilder Vårbilder Vårbilder Vårbilder Sommarbilder Sommarbilder Sommarbilder Höstbilder Höstbilder Höstbilder Höstbilder


Täppan – Året runt

På förskolan Täppan är vi är utomhus alla årstider. Klicka på bilderna ovan så kan du se hur typiska vinter-, vår-, sommar- och höstdagar ser ut hos oss.

Våra åldersgrupper

Vi hoppas att vår verksamhet lockar att ta mer kontakt med oss. Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö, gör du det på https://barnomsorg.stockholm.se

Köregler:

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, dvs äldre barn går före yngre.
3. Vi följer skollagen 2010:800 och ser till att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek.

Vår adress är
Grundtvigsgatan 47-49
168 48 Bromma
Telefon: 08- 37 30 40

Har ni några frågor kontakta oss gärna: naturpedagogerna@iurochskurtappan.se

Vänliga hälsningar: Anette Hermansson, Josefine Malmberg och Agnieszka Gieszczyk

kontaktuppgifter